Heade kavatsuste kokkuleppest

369

Kaitseministeeriumi ja 9 valla-linna kokkulepe toob harjutusaladega omavalitsustesse riigilt toetust 5 aastaga kokku ligi 1,5 miljonit eurot, aastas umbes 300 000. Peaaegu pool sellest eraldatakse viie aasta jooksul Kuusalu vallale, kus asub keskpolügoon. Kokkulepitu muude tähtaegade kohta sai toimetus ministeeriumist vastuse, et enamikku punktidest, mis kirjas, viiakse ellu juba nüüd. On toimunud info- ja teabepäevad koos kohalikega. Ühtlasi arendatakse harjutusväljade veebilehte, et vallaelanikele anda selle kaudu teavet häiringutest ja teha ettepanekuid nende edaspidiseks vältimiseks.