SU­LEV VALD­MAA naa­seb Kuu­sa­lu vo­li­kok­ku

198
SULEV VALDMAA

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon taas­tas EK­RE ni­me­kir­jast val­la­vo­li­ko­gus­se va­li­tud Su­lev Vald­maa vo­li­tu­sed. Mai­kuus esi­tas ta aval­du­se pea­ta­da oma vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na kol­meks kuuks, ku­ni 15. au­gus­ti­ni. Su­lev Vald­maa vo­li­tus­te taas­ta­mi­se­ga lõp­pe­sid te­ma asen­dus­liik­me, sa­mu­ti EK­RE ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nud Ran­no Poo­li vo­li­tu­sed.