Riik toetab Raasiku valda mõisakoolide projektis

1187

Pikavere lasteaed-algkool ning Aruküla Pääsulinnu huvikool osalevad üle-eestilises mõisakoolide projektis. Raasiku vallavolikogu kinnitas lisaeelarve, kus on sihtotstarbelise toetusena 50 902,51 eurot, mille eraldas kultuuriministeerium. Koos omaosalusega maksab projekt 59 885,30 eurot. Projekti eesmärk on muuta valla mõisakoolid kogunemiskohaks ja kasulikuks nii kooliperele kui külarahvale. Pikavere lasteaial-algkoolil on projektirahaga plaanis arendada loodusõpperada ning teha külakohvik, mis töötaks suuremate ürituste ajal. Koos Pääsulinnu huvialakeskusega plaanib Pikavere kool õpetada külarahvale rahvapillimuusika kaudu pärandkultuuri.