Spordiuudised

103
HC Kehra rannakäsipalli võistkond tuli 2006.-2007. aastal sündinud poiste seas Eesti meistriks.

Lõp­pe­sid ran­na­kä­si­pal­li Ees­ti ka­ri­ka­võist­lu­sed. Vil­jan­di eta­pil said tei­se ko­ha HC Keh­ra nais­kond ja 2004. aas­tal sün­di­nud neiu­de seas Aru­kü­la spor­dik­lu­bi, kol­man­daks tu­li 2006. aas­tal sün­di­nud pois­te seas HC Keh­ra. Aru­kü­la spor­dik­lu­bi oli 2010. aas­ta sün­di­nud pois­te seas viies ja 2008. aas­tal sün­di­nud pois­te seas kuues. 2004. aas­tal sün­di­nud pois­te seas oli HC Tal­las/Aru­kü­la ühis­võist­kond kol­mas. Vii­ma­sel eta­pil Viim­sis või­tis 2006. aas­tal sün­di­nud pois­te seas HC Keh­ra.

Pü­ha­päe­val Raa­si­ku spor­di­hoo­nes toi­mu­nud ko­roo­na­män­gu Tal­lin­na lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel said Pe­nin­gi klu­bi esin­da­jad Olav Ka­ru ja Jev­ge­ni Põš­nõi paa­ris­män­gus 2. ning Ur­ve Ree­tamm ja Gui­do Trees se­ga­paa­ri­de seas 3. ko­ha, mõ­le­mad duod tu­lid Raa­si­ku val­la meist­riks. Ur­ve Ree­tamm oli nais­te ük­sik­män­gus 2. ja pa­rim pa­ras­port­las­te seas. Jev­ge­ni Põš­nõi oli mees­te ük­sik­män­gus 5. ja Gui­do Trees pa­ras­port­las­te B-klas­sis 3. Ees­ti spor­di­lii­du Jõud paa­ris­män­gu tur­nii­ril Vi­ru-Ni­gu­la spor­di­saa­lis said se­ga­paa­ri­de seas 3. ko­ha Ur­ve Ree­tamm ja Gui­do Trees, kes olid üht­la­si pa­ri­mad pa­ras­port­la­sed.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la uus kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­list on RI­HO RÕÕ­MUS
Järgmine artikkelKuusalu noored ratturid tõusid mitmel võidusõidul pjedestaalile