Spordiuudised

30

Kuu­sa­lu kesk­koo­li lõ­pe­ta­nud Mat­heas Trill­järv saa­vu­tas Bal­ti ju­do­meist­ri­võist­lu­sel Lä­tis al­la 21aas­tas­te va­nu­sek­las­sis esi­ko­ha.

Rein Ka­ne Lok­sa rah­vas­por­dik­lu­bist või­tis triat­lo­ni olüm­pia­dis­tant­sil Ees­ti meist­ri tiit­li 75-79aas­tas­te seas.

HC Keh­ra 2006. aas­tal sün­di­nud poi­sid said ran­na­kä­si­pal­li Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te eta­pil Põl­vas tei­se ko­ha.

Aru­kü­las pee­tud ran­na­vol­le se­ga­paa­ri­de ka­ri­ka­tur­nii­ril said viiest Raa­si­ku val­la spor­tar­ves­tu­ses osa­le­nud paa­rist Kai Jõe­mets ja Krist­jan Kal­las­te tei­se ko­ha. Fi­naa­lis kao­ta­sid nad 1:2 Elii­se Koh­vi­le ja Siim Tam­mea­ru­le. Kai Jõe­mets oli tur­nii­ri pa­rim nais­män­gi­ja.