Spordiuudised

252
GEORG SALUPUU Kuusalu Rattaklubist.

Jõe­läht­me val­las Ruu met­sas toi­mu­nud Har­ju­maa maas­ti­ku­rat­ta­sõi­du meist­ri­võist­lus­tel said Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi noor­me­hed kol­mik­või­dud ka­hes va­nu­sek­las­sis. M12 4 km dis­tant­sil jõud­sid pje­des­taa­li­le Her­len Ka­jo, Mar­kus Alek­san­der Saar ja Georg Sa­lu­puu, M16 20 km-s Evar Saul, Ru­ben Käärst ja Mau­ro Erik Saar.

Kä­si­pal­li Ees­ti A klas­si noor­mees­te ka­ri­ka­võist­lus­tel Aru­kü­las sai Tal­la­se/Aru­kü­la ühis­võist­kond kuuen­da ko­ha.

Uju­mis­võist­lus­tel Tar­tus tee­nis Jo­han­na Sü­da Lok­sa güm­naa­siu­mist 2007. aas­tal ja hil­jem sün­di­nud tü­tar­las­te seas kol­man­da ko­ha 100 m rin­nu­li­dis­tant­sil (1.27,73), nel­jan­da ko­ha 100 m (1.06,21) ja 400 m va­bau­ju­mi­ses (5.25,63).

HC Keh­ra kä­si­pal­li­nais­kond alis­tas Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te tei­ses voo­rus Ta­ba­sa­lu/Au­den­te­se võist­kon­na 29 : 20. Võit­ja­te tu­le­mus­li­ku­mad män­gi­jad olid Ka­ri­na Adis­so­va küm­ne ja Me­ri­li Hein­la viie vä­ra­va­ga. Ava­voo­rus oli HC Keh­ra pa­rem Ta­pa nais­kon­nast 36:26. Ka­ri­na Me­re ja Ka­ri­na Adis­so­va vis­ka­sid mõ­le­mad ka­hek­sa, Me­ri­li Hein­la seit­se vä­ra­vat. Kaks või­tu on saa­nud ka Re­val-Spor­di nais­kond.

Har­ju­maa koo­li­de korv­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel 10.-12. klas­si­de nei­du­de­le sai Kuu­sa­lu kesk­kool kol­man­da ja Keh­ra güm­naa­sium nel­jan­da ko­ha. 10.-12. klas­si­de noor­mees­te seas oli Kuu­sa­lu kesk­kool seits­mes. 8.-9. klas­si tüd­ru­ku­te tur­nii­ril tu­li Aru­kü­la põ­hi­kool tei­se­le ko­ha­le. Võist­kon­nas män­gi­sid Ca­ro­ly Aru­vel, Ker­tu Sas­siad, Ane­te Va­re, Anas­ta­si­ja Pav­lo­va, San­dar Par­ve, Ave­li Aa­vik, Alek­sand­ra-Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, ju­hen­das õpe­ta­ja Rii­na Ein­loo. Keh­ra güm­naa­sium oli viies.

 

 

Eelmine artikkelMagus mak­su­pomm met­sao­ma­ni­ke­le
Järgmine artikkelAnija valla hoolekandespetsialist on valitud