Spordiuudised

77
HC Kehra käsipallur JANAR MÄGI.

Keh­ras sel­gi­ta­sid Ees­ti ka­ri­ka­võit­ja ku­ni 19aas­ta­sed kä­si­pal­li­neiud. Võõ­rus­ta­ja­te nais­kond alis­tas Ta­pa Val­la spor­di­koo­li/spor­dik­lu­bi Ta­pa 37:26 ning kao­tas Re­val-Sport/Tal­lin­na spor­di­koo­li­le 22:39 ja ka­ri­ka tee­ni­nud Re­val-Sport/Kop­li­le 25:28, saa­des tur­nii­ril kol­man­da ko­ha.

Ees­ti Ka­ra­te Lii­ga kol­man­dal eta­pil Bu­do Cu­pil Tal­lin­nas võit­sid ka­ra­tek­lu­bi IVL Kuu­sa­lu sport­las­test Mikk Tein­lum ja Ka­rin Mas­te­rov U14 ning Bo­ris Mas­te­rov U16 va­nu­se­klas­sis.

Jalg­rat­tas­por­di Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel cyc­lo-kros­sis El­vas lõ­pe­ta­sid Evar Saul ja Mau­ro Erik Saar Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bist ku­ni 16aas­tas­te noor­mees­te seas vas­ta­valt 8. ja 11. ko­hal.

Jalg­pal­li­mees­kond Raa­si­ku Jo­ke­rid või­tis Ees­ti esi­võist­lus­tel va­nu­sek­las­sis U13 A-tu­ge­vusg­ru­pis A-alag­ru­pi. Vii­ma­ses voo­rus män­gi­sid 13 punk­ti ko­gu­nud Raa­si­ku poi­sid 1:1 Nõm­me Uni­te­di­ga, kel­le kon­tos­se jäi 12 punk­ti. Jo­ke­rid said hooa­jal 10 või­tu, 2 vii­ki ja 2 kao­tust, ta­ga­des järg­mi­seks aas­taks ko­ha U14 esi­võist­lus­te esi­lii­gas.

Kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­lii­gas alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per üle-eel­mi­sel nä­da­lal Raa­si­ku/Mist­ra 27:24. See­jä­rel tee­ni­sid Mart Raud­se­pa ju­hen­da­ta­vad keh­ra­la­sed Bal­ti lii­gas 27:26 või­du liid­ri Do­be­le ZRHK Te­na­xi üle, Lä­ti klu­bi­le oli see tur­nii­ri esi­me­ne kao­tus.

 

Eelmine artikkelSõnumitoojas 28. oktoobril
Järgmine artikkelPolitseiuudised