Sõnumitoojas 7. aprillil

206
 • Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kü­sib ta­ga­si­si­det dis­tant­sõp­pe koh­ta;
 • MTÜ Tuu­le­kell kor­ral­dab su­vel Raa­si­ku teeae­da­de päe­va;
 • Raasiku noored taotlevad raha balli jaoks;
 • Mul­ti­me­ki Keh­ra te­has in­ves­tee­rib kol­me aas­ta jook­sul üle 2,6 mil­jo­ni eu­ro;
 • Keh­ra rah­va­ma­ja üri­tu­sed ko­li­sid pii­ran­gu­te ajaks vee­bi;
 • Tal­linn-Voo­se bus­si­liin on nüüd vei­di kii­rem;
 • Tes­ti­mis­buss Keh­ras;
 • Kuu­sa­lu Hoo­le­la pe­su­ma­ja esi­me­ne töö­päev ku­ju­nes kii­reks;
 • Kuu­sa­lu õpe­ta­jad te­gid märt­si­kuus kok­ku üle 15 mil­jo­ni sam­mu;
 • Kuu­sa­lu ki­ri­ku pruu­di­vaip on plaa­nis taas­ta­da ko­ha­li­ke kä­si­töö­meist­ri­te abi­ga;
 • JOHAN­NA TA­LI­HÄRM hin­gas maail­ma tipp­las­ke­suu­sa­ta­ja­te­le kuk­las­se;
 • Kuu­sa­lu val­la uus kesk­kon­nas­pet­sia­list MAR­GUS KIRSS;
 • Kuu­sa­lu val­la­maj­ja kaks uut töö­koh­ta;
 • Tuleb Põhja-Eesti maitsete aasta;
 • Covidist Ida-Harjus.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 14. aprillil.