Sõnumitooja 25. jaanuaril

1987
 • Politseinik ANU METSAORG käis Itaalias põgenikke vastu võtmas;
 • Raasiku vald taotleb tänavavalgustuse uuendamiseks üle miljoni eurotoetust;
 • Raasiku aleviku viie tee ristmik valmib kevadel;
 • HEAK uuris ja analüüsis kodanikeühenduste rahastamist omavalitsustes;
 • Ida-Harjus on Toetusprogrammidest enim raha saanud Kuusalu valla MTÜd;
 • Kuusalu valla taidlejate talvepeo parimad olid Hea Tuju Esmaspäev ja Viimikud;
 • Dirigent EDMAR TUUL: “Naiskoor Kadri õpetas mind paremini suhtlema.”;
 • Kiiu lasteaed teeb koostööd Turu ja Tampere Ülikooliga;
 • Kuusalu vallavalitsus taotleb EASist toetust Kolga staadioni rekonstrueerimiseks;
 • Kolga kool sai katusega bussiootepaviljoni;
 • Anija valla aasta tegijate hääletus on alanud;
 • Vetlasse plaanitakse puhkekeskust;
 • Kehra õpetaja ANNE TAMMARU “Luuleubinates” on 30 aasta luuletused;
 • Anija vald taotleb tänavavalgustuse uuendamiseks üle miljoni eurotoetust.
.
.
Ostke värsket ajalehte!
.
.
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 1. veebruaril.
Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la taid­le­ja­te tal­ve­peo pa­ri­mad olid Hea Tu­ju Es­mas­päev ja Vii­mi­kud
Järgmine artikkelVetlasse planeeritakse puhkekeskust