Sõnumitoojas 3. augustil

328
 • MEE­LIS RON­DO la­vas­tab Kol­ga mõi­sas „Ma ar­mas­ta­sin saks­last“;
 • MARIA PRÄÄTS: „Värs­ke kar­tul ehk Ees­ti gur­mee on müü­gi­val­mis“;
 • ÜKS KÜSIMUS: Mida on lau­rit­sa­päe­va tä­his­ta­mi­sel tä­na­vu uut plaa­nis ja mi­da tee­te ka see­kord tra­dit­sioo­ni­li­selt?
 • Har­ras­tus­näit­le­jal PIL­LE SMIR­NO­VAL oli Kõn­nu Vii­na­köö­gis mo­no­näi­den­di „Mi­na, nai­ne!“ esie­ten­dus;
 • Sal­mis­tu sa­da­ma rah­va­roh­ke ava­pi­du;
 • Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal on ava­tud ma­dal­seik­lus­park;
 • Raa­si­ku vee­tor­ni re­no­vee­ri­mi­sest;
 • Pika­ve­re ühe ha­ja­ta­lu lu­gu;
 • Keh­ras ha­ka­tak­se sa­de­vee­-süs­tee­me re­konst­ruee­ri­ma;
 • 100 aas­tat Keh­ra va­ba­taht­li­ku tu­le­tõr­jeü­hin­gu asu­ta­mi­sest;
 • Hara lahel purjetati Eesti karikale;
 • Eesti meistrivõistlused rannakäsipallis;

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 10. augustil.

Eelmine artikkelHar­ras­tus­näit­le­jal PIL­LE SMIR­NO­VAL oli Kõn­nu Vii­na­köö­gis mo­no­näi­den­di „Mi­na, nai­ne!“ esie­ten­dus
Järgmine artikkelRaa­si­ku vee­tor­ni re­no­vee­ri­mi­sest