Raa­si­ku vee­tor­ni re­no­vee­ri­mi­sest

239
Raasiku veetorn.

Val­la­va­lit­sus eral­das juu­lis re­serv­fon­dist 968 eu­rot Raa­si­ku vee­tor­ni re­konst­ruee­ri­mis­töö­de üle­ku­lu kat­mi­seks. Eel­mi­se aas­ta val­laee­lar­ves oli 13 051 eu­rot vee­tor­ni üle­mi­se osa pui­to­sa re­konst­ruee­ri­mi­seks – tor­ni pui­t­osa peh­ki­nud vood­ri­lau­da­de uu­te­ga asen­da­mi­seks, uu­te aken­de pa­ne­mi­seks ja tor­ni pui­to­sa vär­vi­mi­seks. Sü­gi­sel eral­das val­la­va­lit­sus re­serv­fon­dist veel 1500 eu­rot, mis jäi aken­de ost­mi­seks puu­du. Vee­tor­ni re­no­vee­ri­mist jät­kas Ta­pa ehi­tus­fir­ma CEC, kes üle­möö­du­nud aas­tal pa­ni 1870. aas­tal ehi­ta­tud vee­tor­ni­le uue plekk-ka­tu­se ja re­no­vee­ris ka­tu­sel asu­vad ven­ti­lat­sioo­ni­tor­nid. Val­la­va­lit­su­se lii­ge, Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si ning vee­tor­ni re­no­vee­ri­mi­se al­ga­ta­mi­se eest­ve­da­ja Ants Ki­vi­mäe sel­gi­tas, et mul­lu sü­gi­sel jäid re­no­vee­ri­mis­tööd poo­le­li: „Külmal ajal pole akrüülvärvidega värvimisel mõtet, et töö saaks kor­ra­lik, ot­sus­ta­si­me oo­da­ta soo­je­mat ae­ga. Nüüd on ehi­tus­me­hed taas ko­hal, tor­ni vood­ri­lauad on asen­da­tud ja ak­nad ees. Jää­nud on liis­tu­de pa­nek, need on prae­gu pui­du­fir­mas te­ge­mi­sel, loo­de­ta­vas­ti sel või järg­mi­sel nä­da­lal saa­dak­se kät­te ja saab tööd ära lõ­pe­ta­da.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 3. augustil
Järgmine artikkelRaasikul oli teist korda teeaedade, Voosel ja Haras esimene kodukohvikute päev