Sõnumitoojas 29. septembril

182
 • KÜSITLUS: Mida Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri teeks te val­las/lin­nas se­ni­sest kind­las­ti
  teist­moo­di?
 • JAAK LAANISTOLE, ANDRE SEPALE ja RIIVO NOORELE pääste-aumärgid;
 • Maal ela­mi­se päev Ani­ja ja Raa­si­ku val­las;
 • Aru­kü­la, Raa­si­ku ja Ala­ve­re õpi­la­sed osa­le­sid hea­te­ge­vus­li­kul tea­te­jook­sul;
 • Aru­kü­las toi­mus es­ma­kord­selt Har­ju­maa ema­de-isa­de lau­lu­võist­lus Kuld­ne mik­ro­fon;
 • Lüü-Tür­ri plaat kan­di­dee­rib Et­no­kul­bi­le;
 • Voo­se Päi­ke­se­ko­dus män­gi­tak­se „Pa­lu­sa­lu“ veel kaks kor­da;
 • Moh­ni saa­re põ­len­gut ai­ta­sid kus­tu­ta­da Pä­ris­pea me­re­pääst­jad;
 • Val­la­va­lit­sus võt­tis Sal­mis­tu eel­nõu ta­ga­si;
 • Kuu­sa­lu ja Anija val­la va­li­mis­de­battidest;
 • Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va­matk;
 • Kuusalu vald sai kaks purjetamise Eesti noortemeistrit;
 • Madeira – looduslike hortensiate ja kuni viiemeetriste eerikatega saar.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 6. oktoobril.