Sõnumitoojas 28. aprillil

234
 • Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se kü­sit­lu­se­le vas­ta­sid 59 lap­se­va­ne­mat;
 • Raa­si­ku val­la Rät­la Kü­la­selts ka­van­dab üle­val­la­list krii­si­koo­li­tust;
 • Kogu­kon­na ke­vad­ko­ris­tus Raa­si­ku val­las;
 • Raa­si­ku val­la ar­hi­tekt on Reet Vii­gi­puu;
 • Raa­si­ku val­las kaks aju­tist töö­ta­jat;
 • Pika­ve­re koo­li õpi­las­tes tär­ga­nud orien­tee­ru­mi­se hu­vi pü­sib tal­lel;
 • Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di;
 • Keh­ra kaup­le­jad te­gid tu­ru tee­mal pöör­du­mi­se vo­li­ko­gu­le;
 • Aeg­vii­dust kii­re in­ter­ne­ti­ga lii­tu­mi­seks 100 soo­vi­jat;
 • Kuu­sa­lu val­las on vakt­si­nee­ri­tu­te suh­tarv Har­jus kõi­ge suu­rem;
 • Kuu­sa­lu val­la 4 väi­keet­te­võt­te­le an­tak­se kok­ku 28 260 eu­rot Lea­der-toe­tust;
 • TET-ma­ja on an­tud viieks aas­taks MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ka­su­tus­se;
 • Kuu­sa­lu val­la kroo­ni­ka­fil­mid 2020;
 • Ooda­tak­se kan­di­daa­te Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gus­se;
 • Kuu­sa­lu noor­te et­te­pa­ne­kud ko­ha­li­ke­le po­lii­ti­ku­te­le järg­mis­teks va­li­mis­teks;
 • „Kät­te­mak­su­kon­to­ri“ ka­heo­sa­li­ne lu­gu teh­ti Kol­ga mõi­sas;
 • Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö ko­du­leht;
 • Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si uus buss;
 • Vee­bi­leht „Ran­na­kie­le ko­du“;
 • Selle nädala leht Anija, Kuusalu ja Raasiku valla kõikides postkastides.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 5. mail.

Eelmine artikkel„Kät­te­mak­su­kon­to­ri“ ka­he- o­sa­li­ne lu­gu teh­ti Kol­ga mõi­sas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las on vakt­si­nee­ri­tu­te suh­tarv Har­jus kõi­ge suu­rem