Sõnumitoojas 22. septembril

218
  • KÜSITLUS: Kes on teie va­li­mis­lii­du või era­kon­na ni­me­kir­ja kan­di­daa­did val­la­va­ne­ma/lin­na­pea ja vo­li­ko­gu esi­me­he ko­ha­le ning miks?
  • Pea­mi­nis­ter KA­JA KAL­LAS kü­las­tas Kuu­sa­lu val­da;
  • Karu lõh­kus Muuk­si kü­las õu­na­puid ja mur­dis lam­baid;
  • Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu avab vä­li­suk­se juu­res lae­nu­tus­ka­pi;
  • Swed­ban­ki Lok­sa tee­nin­dus­punk­ti toe­tu­seks ko­gu­ti 400 al­kir­ja;
  • Aru­kü­la koo­liõ­de RI­TA SEPP: „Meie töö on hoi­da koo­lid ava­tu­na tes­ti­mi­se ja sei­re­ga“;
  • Aru­kü­la kes­ko­sa kon­kur­si või­tis VIL­LEM TO­MIS­TE töö;
  • Kaks Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­kat Aru­kü­la, üks Keh­ra noor­te­le.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 29. septembril.