Sõnumitoojas 10. novembril

367
 • Aru­kü­la, Aeg­vii­du ja Vi­ha­soo kool on dis­tant­sõp­pel;
 • MIH­KEL TIKS: „Suur­pea­le võiks an­da kõi­ge hül­ja­tu­ma kü­la tiit­li.“;
 • Ehi­ta­ja an­dis Sal­mis­tu sa­da­ma val­la­le üle;
 • Kol­ga uues selt­si­ma­jas te­gut­se­vad ki­no-, toi­du- ja raa­ma­tuk­lu­bi;
 • Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaed sai õue­sõp­pe pa­vil­jo­ni;
 • ÜKS KÜSIMUS: Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­de­ba­til Kol­ga­kü­las tu­li ju­tuks val­la­tee­de­le mus­ta kat­te pa­nek ning kõ­las krii­ti­ka, et ko­ha­ti on kva­li­teet kehv, näi­teks Saun­ja ja Si­gu­la kü­las koo­rub must ka­te teelt ma­ha. Miks val­la tel­li­mu­sel pan­dud must ka­te on osa­del tee­del ha­ka­nud mu­re­ne­ma?
 • Pika­ve­re õpi­la­ne AR­TUR VEI­GEL või­tis Ro­bo­te­xil 3. ko­ha;
 • Anija ja Raasiku Lions klubid viivad 1. klassi õpilastele kingiks hambaharjad-pastad;
 • Uuest aas­tast tõu­se­vad Ani­ja val­las vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­nad;
 • Voo­se me­hed ehi­ta­sid kü­lap­lat­si­ katusealuse ette uue tant­su­la­va;
 • Keh­ra mä­lu­män­gu avae­ta­pi võit­sid Su­va­li­sed.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 17. novembril.

Eelmine artikkelAnija ja Raasiku Lions klubid viivad 1. klassi õpilastele kingiks hambaharjad-pastad
Järgmine artikkelAnija volikogu esimeheks valiti JAANUS KALEV