Sõnumitoojas 22. detsembril

332
 • Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas ame­tis­se val­la­va­lit­su­se;
 • Val­la toe­tus Ani­ja mõi­sa­le ja Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi­le;
 • Ani­ja ja Raa­si­ku val­la jõu­lu­preemiad amet­ni­ke­le;
 • Mees­kä­si­pal­lu­rid tõid Keh­ras­se Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te pronks­me­da­li;
 • Raa­si­ku õpi­las­te mi­ni­fir­mad osa­le­sid usi­nas­ti jõu­lu­laa­ta­del;
 • Noo­red kor­ral­da­sid Raa­si­kul jõu­lu­bal­li;
 • Raa­si­ku vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­juh­ti­de töö­ta­sud;
 • Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia;
 • Aru­kü­la/Mist­ra kä­si­pal­li­nais­kond päl­vis kaa­sa­kis­ku­vas fi­naal­män­gus Ees­ti ka­ri­ka;
 • HELI KENDRA romaanis „Kärkä“ räägivad tegelased rannakeeles;
 • KAL­LE KÜN­GAS: „Gaa­si hind mõ­ju­tab Kuu­sa­lu Soo­just pä­ris pal­ju.“;
 • Kuu­sa­lu uus val­la­va­lit­sus on pi­da­nud Zoo­mi-is­tun­geid;
 • Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis ko­mis­jo­ni­de ju­hid ja kin­ni­tas koos­sei­sud;
 • Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma töö­ta­su ja val­la­va­lit­su­se hü­vi­tis;
 • JAN­NE KAL­LAK­MAA: „Jõu­dsin Roo­si Vil­la pe­re­nai­ne ol­la ne­li kuud“;
 • Põh­ja-Ees­ti jõu­lu­toi­tu­de kon­kur­si­le esi­ta­ti 11 ret­sep­ti;
 • Kom­mi­pa­kid ja toe­tu­sed las­te­le;
 • Las­te vakt­si­nee­ri­mi­sest;
 • Elekt­ri­hin­na hü­vi­ta­mi­sest.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 29. detsembril.

Eelmine artikkelKom­mi­pa­kid ja toe­tu­sed las­te­le
Järgmine artikkelEner­gia­hin­na tõu­su hü­vi­ta­mi­sest Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­tes