Sõnumitoojas 20. oktoobril

385
  • Kohalike valimiste tulemused Anija, Kuusalu ja Raasiku vallas, Loksa linnas ning kadidaatide pingeread;
  • Valimistel olid edukamad RIIVO NOOR, GARINA TOOMINGAS, MARTI HÄÄL ja IGOR IGNAHHIN;
  • KÜSITLUS: Kui­das hin­da­vad ni­me­kir­ja­de esin­da­jad va­li­mis­tu­le­mu­si?
  • Kol­ga muu­seum avas va­li­mis­teks nõu­ko­gu­deaeg­se de­fit­sii­di­puh­ve­ti;
  • Sal­mis­tu sa­dam on val­mis;
  • ÜKS KÜSIMUS: Kui­das on läi­nud Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gul uu­te tee­nus­te aren­da­mi­ne, kas raa­ma­tu­kap­pi on ha­ka­tud ka­su­ta­ma?
  • Raa­si­ku saab sot­siaal­ma­ja;
  • Anija Lions klubi asutamisdokument on Kehra muuseumis;
  • Keh­ra ka­la­mees­te al­ga­tu­sel las­ti vee­ko­gu­des­se 4000 ko­ha­mai­mu.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 27. oktoobril.