Sõnumitoojas 21. oktoobril

409
 • Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du oli Aru­kü­la staa­dio­nil;
 • Vald müüs Peningil korteri;
 • Raa­si­ku kool osa­les Tu­le­vi­ku­koo­li prog­ram­mis;
 • Val­la­va­lit­sus oo­tab ideid Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku koh­ta;
 • Aru­kü­la nai­sed küp­se­ta­sid koo­li­las­te­le 800 pann­koo­ki;
 • Sel­gu­sid Raa­si­ku val­la pa­ri­mad lau­lu­lap­sed;
 • Lee­si ko­gu­kon­na­poe edu­kas esi­me­ne hooaeg;
 • MAR­GIT AME­RI­LE Noor­te Kot­kas­te Tee­ne­te­rist;
 • Pudi­soo ja Kol­ga­kü­la tee­vaid­lu­sed on jõud­nud õi­gus­lik­ku vas­tuol­lu;
 • MAR­TI HÄÄL: „Po­lii­ti­li­ne olu­kord on Kuu­sa­lu val­las kee­ru­li­ne.“;
 • TANEL TOM­SON Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus;
 • Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­kon­ve­rents;
 • JAAK SUUR­SAAR ja TAR­MO AMER tõid Lok­sa spor­di­kes­ku­ses­se eri klu­bi­de ja maa­de jalg­pal­li­sal­lid;
 • Kuu­sa­lu kesk­kool au­hin­na­ti Har­ju pa­ri­maks murd­maa­tea­te­jook­sus;
 • Aidi Ger­de Tuisk siir­dub His­paa­nia klu­bis­se;
 • Anija volikogu muutis Lille arenduse tingimusi;
 • Anija valla raamatukogujuhi konkurss kestab;
 • Keh­ra jäät­me­jaa­ma laien­da­mi­seks taot­le­tak­se toe­tust;
 • Ani­ja val­la las­teaia­ta­su kord muu­tub.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 28. oktoobril.
Eelmine artikkelJAAK SUUR­SAAR ja TAR­MO AMER tõid Lok­sa spor­di­kes­ku­ses­se eri klu­bi­de ja maa­de jalg­pal­li­sal­lid
Järgmine artikkelLIIS BURK toob Kol­ga Rah­va Maj­ja ka­heks päe­vaks Mar­di­laa­da