Sõnumitoojas 27. juulil

295
 • Aru­kü­la 12. koh­vi­ku­te­päe­val olid ava­tud 12 ko­du­koh­vi­kut;
 • Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ot­sus­tas pan­na Ki­vi­loo kü­la­ma­ja müü­ki;
 • Pika­ve­re raa­ma­tu­ko­gu alus­tas ta­lu ees­kamb­ris;
 • Rannakuninganna 2022 parim mängija Raasiku vallast on SIIRI PART;
 • 10. Soh­vik Cup jalg­pal­li­tur­nii­ri või­tis JK Pe­nin­gi Spar­tak;
 • Aja­loo­hu­vi­li­se avas­tus – Aeg­vii­du on 200 aas­ta ase­mel hoo­pis 500aas­ta­ne;
 • Keh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue ma­ja sa­ri­ka­pi­du;
 • Oo­da­tak­se et­te­pa­ne­kuid Ani­ja val­la aren­gu­ka­vas­se;
 • Vii­nis­tu juu­be­li­su­vi – kü­la 650, kuns­ti­muu­seum 20;
 • Kuu­sa­lu val­la uus hoo­le­kan­des­pet­sia­list on KAT­RIN PÄRT­LI;
 • Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­sil kuus ka­te­goo­riat;
 • Üm­ber Ka­ha­la jär­ve jooks tu­leb au­gus­ti lõ­pus;
 • Kuusalu valla purjetajad Zoom 8 klassi maailmameistrivõistlustel;
 • MAR­GUS KEER­MA mä­les­tus­võist­lus­tel sel­gi­ta­ti taas Kuu­sa­lu val­la meist­rid;
 • Sini­mä­ge­de sõ­ja­muu­seum an­nab aja­loo­le ka ini­mes­te näod.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 3. augustil.

Eelmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re las­teaia uue ma­ja sa­ri­ka­pi­du
Järgmine artikkelAru­kü­la 12. koh­vi­ku­te­päe­val olid ava­tud 12 ko­du­koh­vi­kut