Sõnumitoojas 2. juunil

173
 • Päi­ke­se­jaa­ma­dest Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las;
 • Ani­ja vo­li­ko­gu ei nõus­tu­nud uue lii­va­kar­jää­ri uu­rin­gu­loa taot­lu­se­ga;
 • Lau­päe­val al­gab Ani­ja mõi­sa kul­tuu­ri­su­vi;
 • Pii­be Tea­ter toob Voo­se Päi­ke­se­ko­dus la­va­le näi­te­män­gu KRIST­JAN PA­LU­SA­LUST;
 • Ani­ja vo­li­ko­gu täien­das juh­tiv­ko­mis­jo­ni;
 • Ees­ti lii­ga pronks­me­dal lii­dab HC Keh­ra nais­kon­na üht­se­maks;
 • Põh­ja-Ees­ti mait­se­te aas­ta sai star­di lau­päe­val Oan­dult;
 • Minis­ter LII­NA KERS­NA Kuu­sa­lus;
 • Lahe­maa rah­vus­par­gi juu­be­li­pi­du lii­kus Palm­sest Kuu­sa­lu val­la kü­la­des­se;
 • Vii­nis­tu kuns­ti­muu­seu­mis näi­tus „La­he­maa kuns­tis“;
 • Kiiu Tor­ni tä­na­va jalg­tee on val­mis;
 • Ko­gu Si­gu­la ring­tee saab mus­ta kat­te;
 • Lok­sa tee­nin­dus­punkt töö­tab nel­ja­päe­vi­ti;
 • Raa­si­ku vo­li­ko­gu nõus­tus Pi­hu­ve­re kar­jää­ri laie­ne­mi­se­ga;
 • Koo­li­pois­te al­ga­tu­se­na sün­di­nud Raa­si­ku ru­la­park on val­mis;
 • Aru­kü­la kesk­väl­ja­ku ar­hi­tek­tuu­ri­kon­kurss;
 • Raa­si­ku val­la ava­li­ke ala­de niit­jad;
 • Aruküla elamukrunt müüdi 94 500 euroga.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 9. juunil.

Eelmine artikkelLahe­maa rah­vus­par­gi juu­be­li­pi­du lii­kus Palm­sest Kuu­sa­lu val­la kü­la­des­se
Järgmine artikkelTipp­hooa­jal käis Moh­ni saa­rel 5000 ini­mest