Sõnumitoojas 22. mail

673
 • Rahvas annetas Vabadussõja Kuusalu mälestussamba jaoks 890 eurot;
 • Kuusalu volikogu ei toetanud liitumisläbirääkimiste algatamist Loksaga;
 • Uus konkurss Salmistu sadama haldaja leidmiseks;
 • Kolgas olid muuseumiööl kõige populaarsemad legendituurid mõisa peahoonesse;
 • Loksa Spordikeskust juhatab AIVE MÕTTUS Jumindalt;
 • Kuusalu vallalt Joaveski silla remondiks 21 000 eurot;
 • Rahvas annetas Vabadussõja Kuusalu mälestussamba jaoks 890 eurot;
 • Vihasoo pillipralle pöördus algusaegade juurde tagasi;
 • Aruküla huvialakooli õppetasud tõusevad;
 • Raasiku vallavanem allkirjastas Prantsusmaal rahvusvahelise koostöömemorandumi;
 • Spordihooneid ja staadione hakkab haldama Raasiku Valla Sport;
 • Raasiku valla lusikapidu;
 • Raasiku valla projektikonkursist;
 • Tulistamisest Anija valla Parila külas;
 • Kehra Aia tänava uute korterelamute vastu on väga suur huvi;
 • Aegviidu tervisespordikeskuse ehitaja ei selgunud;
 • Anija vallavalitsuse ning Anija, Kuusalu ja Tapa vallavanemate kirjad kaitseministeeriumile;
 • Kehra muuseum avas muuseumiööl uksed.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 29. mail.
Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­nem all­kir­jas­tas Prant­sus­maal koos­töölepingu
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li hoo­ne­komp­lek­si idee­kon­kurss