Sõnumitoojas 2. detsembril

292
 • Keh­ra koo­li­ma­ja ees on nüüd lin­na­väl­jak;
 • Ani­ja mõi­sas tun­nus­ta­ti Har­ju­maa aas­ta te­gi­jaid;
 • Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si ko­man­do­hoo­ne sai soo­jus­ta­tud fas­saa­di;
 • Kuu­sa­lu TET-ma­ja kõi­gis­se kor­te­ri­tes­se on ela­ni­kud lei­tud;
 • Kivi­sil­lu­tis Kuu­sa­lu ja Lee­si ki­ri­kuae­da;
 • Kiiu Ko­da kaug­töö­kes­kus on ava­tud;
 • Lahe­ma Tu­ris­miü­hing al­ga­tas pro­jek­ti idee „La­he­maa lii­nid“;
 • SAN­NE SÄÄR: „Kuu­sa­lu, Kol­ga ja ka Lok­sa koo­li­noor­te ühi­sü­ri­tu­si võiks ol­la roh­kem.“;
 • Kiiu-Kä­li jalg­tee val­gus­tus;
 • Kol­ga kool kor­ral­dab kuul­de­män­gu­fes­ti­va­li;
 • Kol­ga jõu­lu­laat jääb ära;
 • Jõu­lu­puud Keh­ras, Kiius ja Lok­sal;
 • Aru­kü­la ja Lok­sa kool ning Kol­ga las­teaed saa­vad si­se­ter­vi­se­ra­ja;
 • Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tä­nas noo­ri ees­ku­ju­sid, edu­ka­maid sport­la­si ja tub­li­sid ko­da­nik­ke;
 • Raa­si­ku val­las al­gas aken­de-õue­de kau­nis­ta­mi­se kon­kurss;
 • Raa­si­ku val­la tä­na­va­val­gus­tu­se re­no­vee­rib Con­nec­to Ees­ti;
 • Raa­si­ku val­la­ma­ja re­konst­ruee­ri­ja va­li­tud;
 • Aru­kü­la SK/Mist­ra neiud tõu­sid Ees­ti ka­ri­ka­sar­jas kol­man­da­le ko­ha­le;
 • Polii­ti­li­ne ka­tu­se­ra­ha Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­da ning Lok­sa lin­na.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 9. detsembril.

Eelmine artikkelLahe­ma Tu­ris­miü­hing al­ga­tas pro­jek­ti idee „La­he­maa lii­nid“
Järgmine artikkelLok­sa hool­de­ko­du 72 klien­dil tu­vas­ta­ti ko­roo­na­vii­rus