Sõnumitoojas 19. augustil

589
 • Ani­ja val­d sai uue üldp­la­nee­rin­gu;
 • Ani­ja val­la kaks MTÜd saa­vad in­ves­tee­rin­gu­toe­tust;
 • Anija vallavalitsuses uus ametikoht;
 • Anija vallas ei põle tänavavalgustus;
 • Anija vallavalitsus määras Velko AV nõukogu liikmed;
 • Keh­ra koo­li õpe­ta­ja kor­ral­das las­te­le kee­le­kümb­lus­laag­ri;
 • Penin­gi mõis avas aas­ta­küm­ne­te jä­rel taas uk­sed;
 • Elamuarendus Igavere külla;
 • Raa­si­ku val­la va­baü­hen­du­sed saa­vad toe­tu­se taot­lu­si esi­ta­da 20. sep­temb­ri­ni;
 • Kuu­sa­lu koo­li uus di­rek­tor on KRIS­TI TA­RIK;
 • Lepingud Kuusalu kooli kohta;
 • Kuusalu valla teed pindab OÜ Warren Safety;
 • Veljo Tormise Virtuaalkeskusele koguti 468 eurot;
 • Kuu­sa­lu val­la noor­tean­sam­bel Uu­ri­kad esi­neb au­gus­tis mit­mel kont­ser­dil;
 • CAT­LYN RE­BAS teeb Kol­ga muu­seu­mis las­tee­ten­du­se;
 • Vir­ve kü­la sai ko­gu­kon­na­ruu­mi kolm aja­loo­list kaar­ti;
 • Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi sai TTP Noor­te­tuu­ril au­hin­na­koh­ti;
 • Aren­dus­ko­ja kaks rah­vus­va­he­list pro­jek­ti võit­sid Lea­de­ri kon­kur­si.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 26. augustil.
Eelmine artikkelCAT­LYN RE­BAS teeb Kol­ga muu­seu­mis las­tee­ten­du­se
Järgmine artikkelVir­ve kü­la­va­nem JAAN VELST­RÖM aval­das luu­le­raa­ma­tu las­te­le