Sõnumitoojas 18. augustil

220
 • Raa­si­ku las­teaia moo­dul­rühm lä­heb ka­van­da­tust kal­li­maks;
 • Pärast ­toot­mi­se lõ­pe­ta­mist taas­ta­tak­se Pe­nin­gi tur­ba­toot­mi­sa­lal soo;
 • Aru­kül­la ka­van­da­tak­se Gros­si poo­di;
 • Aru­kü­la-Pe­nin­gi tee re­konst­ruee­ri­mi­sest;
 • Keh­ra Mul­la tä­na­va ela­mua­la­le pla­nee­ri­tak­se 10 krun­ti ja park­mets;
 • Vet­las filmiti Ser­bia draa­ma­sar­ja keeruliste trikkidega stseene;
 • Ala­ve­re ja Uuea­ru said kü­la­va­ne­ma;
 • Ani­ja val­la õpi­las­liin ja­ga­tak­se ka­heks;
 • Keh­ras al­gas vä­li­jõu­lin­na­ku ra­ja­mi­ne;
 • Lau­rit­sa­päe­va ha­ri­punk­tis kõ­las Kuu­sa­lu ki­ri­kus „Lau­rent­siu­se lu­gu“;
 • Kuusalu vald tänas silmapaistvamaid tegijaid;
 • „Kratt” pak­kus Kuu­sa­lu rah­va­le ära­tund­mi­se rõõ­mu;
 • Arupärimisest Kuusalu volikogu aseesimehele;
 • KOPi ke­vad­voo­ru toe­tu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la MTÜ­de­le.
Ostke värske ajaleht! 
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 25. augustil. 
Eelmine artikkelVet­las filmiti Ser­bia draa­ma­sar­ja keeruliste trikkidega stseene
Järgmine artikkelAla­ve­re tiik on taas ve­ti­kaid täis