Sõnumitoojas 20. aprillil

150
 • Vald os­tab rii­gilt Keh­ra kes­ku­se ja Põr­gu­põh­ja va­he­li­se ela­mu­maa;
 • RMK avalik koosolek Aegviidu metsas;
 • Velko AV juhataja kohusetäitja on Enn Pung;
 • Kehra korteriühistute ümarlaud;
 • Raa­si­ku val­la ela­ni­kud saa­vad kiir­kom­post­rid mai al­gu­ses;
 • Raa­si­ku val­la vee-et­te­võ­te ot­sib ÜVK ra­ja­mi­se jät­ka­mi­seks part­ne­rit;
 • Ka Anija vald toetab piirkondliku vee-ettevõtte loomist;
 • Aru­kü­la las­teaia juur­dee­hi­tus val­mib mais;
 • ÜKS KÜSIMUS: Miks on Raa­si­ku val­la­va­lit­sus alus­ta­nud hä­dao­lu­kor­ra plaa­ni koos­ta­mist?;
 • Raasiku valla esimene lisaeelarve;
 • Lahe­maa Tu­ris­miü­hing hak­kab tu­ris­ti­de­le jalg­rat­taid lae­nu­ta­ma;
 • Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­ri kon­kur­si või­tis OÜ RAS­TA MU­SIC;
 • Val­la üldp­la­nee­rin­gu es­kii­si aru­te­lud tu­le­vad Kuu­sa­lus ja Kol­ga­kü­las;
 • Hara sa­da­ma tee­nin­dus­hoo­ne on val­mis;
 • Rii­gi toe­tus­ra­ha hu­vi­ha­ri­du­se­le Kuu­sa­lu val­las;
 • Kol­gas tu­leb ka­he­päe­va­ne klot­si­möll;
 • Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mi esi­ta­ti Ida-Har­jus taot­lu­si suu­res ma­hus;
 • Oled sa val­mis, kui kat­ke­vad elu­täht­sad tee­nu­sed?
 • Selle nädala leht Anija, Kuusalu ja Raasiku valla kõikides postkastides.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 27. aprillil.

Eelmine artikkelLahe­maa Tu­ris­miü­hing hak­kab tu­ris­ti­de­le jalg­rat­taid lae­nu­ta­ma
Järgmine artikkelVoli­ko­gu lu­bas Sal­mis­tu sa­da­ma ope­raa­to­ri le­pin­gu sõl­mi­da RAS­TA MU­SIC OÜ­ga