Sõnumitoojas 17. veebruaril

211
 • Ees­ti Va­ba­rii­gi 103. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne Ida-Har­jus;
 • Perears­tid alus­ta­sid ea­ka­te vakt­si­nee­ri­mi­se­ga;
 • Valk­la Ko­du kin­nis­tu os­tab Sü­da­me­ko­dud OÜ;
 • Nor­dic Hou­ses avas Kol­ga en­di­ses toot­mis­hoo­nes aju­ti­se ui­su­hal­li;
 • Kuu­sa­lu algk­las­si­ma­ja ehi­ta­ja oo­tab soo­je­mat tal­veil­ma;
 • Kuu­sa­lu lu­me­lin­na ehi­ta­sid 12 võist­kon­da;
 • Kol­ga koo­li kuul­de­män­gu­fes­ti­val Pind Kõr­va;
 • Kuu­sa­lu Soo­jus taot­leb vee ja ka­na­li­sat­sioo­ni hin­na tõu­su;
 • Vali­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald ei jät­ka sü­gi­sel;
 • Kol­ga mõi­sa­le muin­sus­kait­se ra­ha;
 • Aru­kü­la kool ko­gus vä­hi­hai­ge­te las­te toe­tu­seks 1275 eu­rot;
 • Raven taot­leb taas Raa­si­ku ÜVK ra­ja­mi­seks toe­tust;
 • Ani­ja val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tu­sed kul­tuu­ri- ja kü­la­selt­si­de­le;
 • Keh­ra va­na kat­la­ma­ja ase­me­le tu­leb turg;
 • Moo­tor­saa­ni­de­ga sõit­jad ri­ku­vad ta­li­vil­ja­põl­de;
 • Kinnisvaraturu raske aasta lõppes siiski hästi;
 • Tuleo­hu­tus al­gab meist en­dist.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 24. veebruaril.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu lu­me­lin­na ehi­ta­sid 12 võist­kon­da
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las on 2021 „Ter­ve!“-aas­ta