Sõnumitoojas 31. augustil

290
 • Inves­tee­rin­gu­toe­tus Aeg­vii­du Pääs­te­selt­si­le;
 • Toe­tus Keh­ra-Ani­ja kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­seks;
 • Aeg­vii­du staa­dio­ni jook­su­ra­da sai tar­taan­kat­te;
 • Aeg­vii­dus on Om­ni­va pa­kiau­to­maat;
 • Ani­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas I li­saee­lar­ve;
 • Ani­ja vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­nil uus juht;
 • Ani­ja val­las va­he­tub aren­dus­juht;
 • Kuusalu noorkotkad võitsid rahvusvahelise võistluse esikoha;
 • Alus­tab uus va­ra­hom­mi­ku­ne bus­si­liin Lok­sa-Tal­linn;
 • Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jo­nil on uus esi­mees;
 • Lahemaa Mereklubi korraldas Andineeme rannas purjelauavõistluse;
 • Raa­si­ku koo­lijuht TRIIN HAL­LIK: „1. sep­tem­ber on alati eri­li­ne“;
 • Raa­si­ku val­la õpi­las­te ve­du jät­kab Här­ma Buss;
 • Raa­si­ku val­la tei­ne li­saee­lar­ve;
 • Lii­gi­ti sor­tee­ri­mi­se kor­ral Raa­si­ku val­las prü­gi­ve­du ei kal­li­ne;
 • Aruküla ja Raasiku noored võrkpallurid olid Väätsal suvelaagris;
 • KIRJAKAST: Raa­si­ku ha­ri­du­sin­ves­tee­rin­gud va­ja­vad pi­ke­mat vaa­det;
 • Aren­dus­ko­ja õp­pe­reis Saa­re­maa­le – lut­ser­niekst­rak­ti toot­jast nun­nak­loost­ri­ni;
 • AJALUGU: Val­ge laik Raa­si­ku ja Kol­ga lu­gu­des.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 7. septembril.

Eelmine artikkelAni­ja val­las va­he­tub aren­dus­juht
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus nõuab Kuu­sa­lu Ka­ra­te Koo­lilt ra­ha ta­ga­si koh­tu­täi­tu­ri abil