Sõnumitoojas 24. augustil

406
 • Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ke­le vä­he­neb val­la las­teae­da­de osa­lus­ta­su;
 • Loksa staadion avatud;
 • Päris­pea va­ba­taht­li­kel me­re­pääst­ja­tel on uus kaa­ter;
 • MARIELLA SOOM ja JOOSEP MÜRK Kuusalust Roosiaia vastuvõtul;
 • Aru­kü­la las­teaia di­rek­tor MAR­JU MÄN­NIK­SAAR: „Ma ei hak­ka muut­ma mi­da­gi, mis töö­tab häs­ti.“;
 • Lüü-Tür­ri juu­be­li­kont­ser­dil käi­sid um­bes 500 ini­mest;
 • Raa­si­ku val­laar­hi­tekt on MAR­GA­RI­TA LYK­KE;
 • Raa­si­ku val­la maa­kor­ral­da­ja on RAI­LI IL­VES;
 • Anija 5. mõisakultuurifestivalil tutvustati eri ajastute rõivamoode;
 • Ani­ja Ei­de ase­mel on maan­tee ää­res Ani­ja mõi­sa rek­laam;
 • Aeg­vii­du koh­vi­ku­te­päe­val tä­his­ta­ti asu­la juu­be­lit;
 • Ani­ja val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ri­juht on TII­NA SI­LEM;
 • Omavalitsused saavad toetust generaatorite ja sidevahendite jaoks;
 • Muinastuled Ukraina toetuseks;
 • JOONAS TRISTEN LOOTUSELE Euroopa meistrivõistluste hõbe veemotospordis;
 • Kuusalu valla meistrid rannavõrkpallis on STEN VAHTRAS ja KRISTO METUS;
 • Ida-Har­ju ker­ge­jõus­ti­ku­ve­te­ra­nid meist­ri­võist­lus­tel Rak­ve­res;
 • AJALUGU: Val­ge laik Raa­si­ku ja Kol­ga lu­gu­des.

Ostke värske ajaleht!

Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 1. septembril.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­laar­hi­tekt on MAR­GA­RI­TA LYK­KE
Järgmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu kin­ni­tas I li­saee­lar­ve