Sõnumitoojas 16. detsembril

241
 • Kuu­sa­lu pas­to­raa­di suur val­ge saal on val­mis;
 • Val­la­va­nem TER­JE KRAAN­VELT Kuu­sa­lu val­la uuest ee­lar­vest;
 • Vo­li­ko­gu kin­ni­tas Kuu­sa­lu val­la 2021. aas­ta ee­lar­ve;
 • MAR­TI HÄÄ­LE aval­dus ea­ka­te ko­du koh­ta;
 • ODE PÜR­GI­LE Er­ne­sak­sa sti­pen­dium;
 • Suur­pea kü­la ei ja­ga­ta ka­heks;
 • Sada eluaas­tat täi­tus AS­TA-ELF­RIE­DE HAR­RA­KUL Aru­kü­last ja LIN­DA KUUSK­MÄEL Tur­bu­nee­mest;
 • Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees on MAAR­JA SI­KUT;
 • Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu sea­dus­tas di­giis­tun­gi­te lä­bi­vii­mi­se;
 • Raa­si­ku val­las tu­leb taas koo­giakt­sioon;
 • Ani­ja val­la aren­gu­ka­vas on tu­le­vaks aas­taks li­gi 4,3 mil­jo­ni eu­ro eest in­ves­tee­rin­guid;
 • Ani­ja val­la ela­ni­kud saa­vad osa­le­da ra­hu­lo­lu pi­loo­tuu­rin­gus;
 • Kaks vo­li­nik­ku kin­ki­sid Keh­ra lin­nao­sa­le kuu­se;
 • Keh­ras näh­ti hun­ti;
 • Ida-Har­ju koo­lid on dis­tant­sõp­pel;
 • Covid-19 vii­ru­sest Ida-Har­jus.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 23. detsembril.

Eelmine artikkelIda-Har­ju koo­lid on dis­tant­sõp­pel
Järgmine artikkelAGNES VAL­GIS­TE ai­tab ko­gu­da an­ne­tu­si vä­hi­ra­vi­fon­di­le Kin­gi­tud Elu