Sõnumitoojas 13. mail

979
 • Oma­va­lit­su­sed hak­ka­vad pii­ran­guid jär­jest lõ­pe­ta­ma;
 • Koo­lid ava­vad osa­de­le õpi­las­te­le uk­sed;
 • Rii­gi krii­sia­bi Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la­le, Lok­sa lin­na­le;
 • Re­gist­ree­ri­tud töö­tud ap­ril­li lõ­pu sei­su­ga;
 • Kaitsealade päev – uus algatus kohalikele turismiettevõtjatele;
 • Rah­vus­va­he­li­ne kont­sern WÜRTH avab Kiius kaup­lus-­lao;
 • Küm­ne­võist­le­ja TAA­VI TŠERN­JAVS­KI: „Erio­lu­kord la­si õlal ter­ve­ne­da.“;
 • Kuu­sa­lu koo­li õue ava­lik Wi­Fi võrk;
 • Kiiu tor­ni hal­dajaks on valitud OÜ Hal­ja­son;
 • Augus­tis eten­dub Ani­ja mõi­sas „Kui Ani­ja me­hed Tal­lin­nas käi­sid“;
 • SisuA­ka­dee­mia vii­ma­ne koo­li­tus on ava­tud kõi­gi­le soo­vi­jai­le;
 • Keh­ra koo­li õpe­ta­jast tun­nus­ta­tud ent­sük­lo­pe­dis­tiks;
 • Ani­ja ja Raa­si­ku val­lad ot­si­vad val­la­va­ra ma­jan­da­mi­se efek­tiiv­se­mat mu­de­lit;
 • Aru­kü­la 2.a klass või­tis vi­deo­kon­kur­si­ga ko­gu koo­li­le au­hin­na­kont­ser­di;
 • Raasiku valla huviringide konkurss;
 • Arukülas põles sõiduauto.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 20. mail. 
Eelmine artikkelOma­va­lit­su­sed hak­ka­vad pii­ran­guid jär­jest lõ­pe­ta­ma
Järgmine artikkelBussisõit taas tasuline