Sõnumitoojas 12. mail

186
 • Ani­ja val­la põ­hi­mää­rus sä­tes­tab vee­biis­tun­gi­te kor­ra;
 • Keh­ra Las­te­ta­re uue ma­ja pro­jekt on val­mis;
 • Aeg­vii­dus re­mon­di­ti ka­he sup­lus­ko­ha uju­mis­sil­lad;
 • HC Keh­ra tree­ner: sih­ti­si­me Ees­ti meist­ri­lii­ga pronks­me­da­list enam;
 • Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­last;
 • Muudatused Anija ja Raasiku valla bussiliinides;
 • Covid-19 vas­tu on Kuu­sa­lu val­las li­gi pool täi­sea­lis­test vakt­si­nee­ri­tud;
 • Co­vid-19 vii­ru­ses­se hai­ges­tu­mi­sest;
 • Kuu­sa­lu lan­ge­nud sõ­du­ri­te mä­les­tus­sam­mas saab 100aas­ta­seks;
 • Kuusalu ausamba juubeli tähistamisest;
 • EASi siht­koh­ta­de pro­jekt hak­kab poo­li­ta­ma La­he­maa rah­vus­par­ki;
 • Vii­nis­tu kuns­ti­sa­da­ma hooaeg on ava­tud REIN RAA­MA­TU loo­min­gu näi­tu­se­ga;
 • Kuu­sa­lu val­la noor­te­vo­li­ko­gus­se 11 kan­di­daa­ti;
 • Kuu­sa­lu kool olüm­pia­ko­mi­tee pi­lootp­ro­jek­tis;
 • Kuu­sa­lu val­la täien­da­tud tu­ris­mi­kaart;
 • Raa­si­ku koo­li õpi­las­te TE3M või­tis Ees­ti mi­ni­fir­ma­de võist­lu­sel 3. ko­ha;
 • Vee­bi­vik­to­riin Aru­kü­la 730.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 19. mail.

Eelmine artikkelVii­nis­tu kuns­ti­sa­da­ma hooaeg on ava­tud REIN RAA­MA­TU loo­min­gu näi­tu­se­ga
Järgmine artikkelSaabuv pühapäev on esimene nelipüha