Sõnumitoojas 12. jaanuaril

234
 • Anija volikogu arutas istungil kaitsemaskide kandmist;
 • ATV-ga ri­ku­ti Keh­ra suu­sa­ra­da;
 • Val­la toe­tus Nõmb­ra Kar­ja­mõi­sa­le;
 • Kaitseliidu toetus Aegviidu Päästeseltsile;
 • Kuusalu valla uus üldplaneering on loodusekesksema suunaga;
 • Kuu­sa­lu val­la uue jäät­me­ka­va pro­jekt näeb et­te ol­mep­rü­gi al­ter­na­tiiv­set ko­gu­mist;
 • Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­nad;
 • Raasikul alustas tööd lastehoid Muinasjutumaa;
 • Val­la val­gu­se­kon­kur­si au­hin­nad Aru­kül­la, Pi­ka­ver­re ja Raa­si­ku­le;
 • Kui pal­ju on Raa­si­ku val­las ju­ba esi­ta­tud taot­lu­si ener­gia hin­na­tõu­su hü­vi­ta­mi­seks?
 • Aru­kü­la raa­ma­tu­ko­gul on õues lae­nu­tus­kapp;
 • Raasiku valla kogukonna tegija konkurss;
 • Kuu­sa­lu val­la noo­red uju­jad tõu­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel pje­des­taa­li­le;
 • Ida-Har­ju suu­sa­ra­jad;
 • Ida-Har­ju suu­sao­rien­tee­ru­jad said Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel mi­tu me­da­lit;
 • Val­da­de et­te­pa­ne­kud kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se ra­ja­mi­seks kü­la­des;
 • Raamatukoguaasta Ida-Harjus.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 19. jaanuaril.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­nad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu Soo­ju­se­le va­ru­ge­ne­raa­tor