Kuu­sa­lu val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­nad

399
Kuusalu valla noortevolikogu esimees SANNE SÄÄR ja vallavanem TERJE KRAANVELT.

Kuu­sa­lu val­las on 1. jaa­nua­ri 2022 sei­su­ga rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel 6562 ela­nik­ku. Mul­lu det­semb­ris kuu­lu­tas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus väl­ja ela­ni­ke­kam­paa­nia, ühe kuu­ga re­gist­ree­ri­ti rah­vas­tu­ku­re­gist­ris Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kuks 43 ini­mest. Ko­da­ni­ku­kam­paa­nia au­hin­da­de saa­jad loo­si­ti es­mas­päe­val, 10. jaa­nua­ril kell 10 Kuu­sa­lu val­la­ma­ja saa­lis. Hu­vi­li­si väl­jast­poolt val­la­ma­ja loo­si­mist jäl­gi­mas ei ol­nud, kui­gi kut­se aval­da­ti val­la vee­bi­le­hel. Kõi­gi det­semb­ris Kuu­sa­lu val­la ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­tud 43 ini­me­se ni­med olid pan­dud ümb­ri­kes­se, nen­de va­hel loo­si­ti 1000 eu­rot. For­tuu­naks kut­su­ti Kuusalu valla noortevolikogu esimees Sanne Säär. Loo­si tah­tel või­tis 1000 eu­rot Rai­ner Pent. Veel loo­si­ti kõi­gi rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi Kuu­sa­lu val­da re­gist­ree­ri­tu­te va­hel 10 Kuu­sa­lu Spor­di­kes­ku­se 10 kor­ra kin­ke­kaar­ti ja 10 Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­must. See loo­si­mi­ne toi­mus di­gi­taal­selt, võit­ja­te ni­med va­li­ti ar­vu­tip­rog­ram­mis. Spor­di­kes­ku­se kin­ke­kaar­di saa­vad Ri­ko Roos, Triin Jõe­leht, Au­gust Ka­la­mees, Elii­sa He­le­ne Mäe­vä­li, Ta­ras Po­li­ty­lo, Al­var Lu­ha­ki­vi, Rai­vo Rekk, Kät­lin Ti­ker­puu, Han­na Melt­sas ja Kir­si Tilk. Sõ­nu­mi­too­ja aas­ta­tel­li­mu­se saa­vad Ül­le Ki­vi­berg, Tar­mo Har­jus, Ris­to Me­ri­leet, Hei­ki Her­man­di, Ur­ve Ti­ha­ne, Vas­si­li Ptuš­kin, Sig­ne Ma­ri­puu, Anu Kat­vel, Re­ta Jä­nes ja Kris­tii­na Re­ba­ne.

Eelmine artikkelAnija volikogu arutas istungil kaitsemaskide kandmist
Järgmine artikkelSõnumitoojas 12. jaanuaril