Sõnumitoojas 11. novembril

281
 • Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu va­lis TER­JE KRAAN­VEL­TI val­la­va­ne­maks ühe­hääl­selt;
 • Koroo­na­vii­ru­se kand­jaid on li­san­dunud ka Ida-Har­jusse;
 • URMAS KIRT­SI: „An­nan üle heas kor­ras Kuu­sa­lu val­la.“;
 • Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool kan­nab nüüd HU­GO LEP­NUR­ME ni­me;
 • Kuu­sa­lu val­lava­lit­sus soovitab jõu­lu­laa­dad siseruumides ära jät­ta;
 • Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se ruu­mid re­mon­dib Tai­mar Tee­nu­sed;
 • Kol­ga kü­la­kes­kust re­konst­ruee­rib Eko­val Tee­nu­sed;
 • Lüm­fik­lii­nik tu­leb Kuu­sal­lu;
 • Vallavalitsus teeb Keh­ra sot­siaa­le­la­mu keld­ris­se var­ju­paiga;
 • Anija valla hoolekandespetsialist on valitud;
 • Kehra raamatukogu juhi konkurss lõpetati;
 • HC Keh­ra kas­van­dik Ar­mi Pärt: vä­lisk­lu­bi pa­kub pal­ju avas­ta­mis­rõõ­mu;
 • Ani­ja ja Raa­si­ku val­la õpe­ta­jad aren­da­vad õpi­las­te käi­tu­mi­sos­ku­si VE­PA abil;
 • Raa­si­ku val­da ha­ka­tak­se ot­si­ma kol­man­dat pe­rears­ti;
 • LIISABEL HAMMER Arukülast ja CARMEN KAALO Kehrast võitsid Harjumaa lauluvõistluse;
 • Penin­gi klu­bi nais­paar päl­vis Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel pronks­me­da­li;
 • Pikavere kooli fassaadiremont;
 • Ees­ti Raud­tee plaa­nib ron­gi­de kii­ru­se tõst­mi­seks õg­ven­da­mi­si.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 18. novembril.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­lava­lit­sus: jät­ta jõu­lu­laa­dad siseruumides ära
Järgmine artikkelParem iga­vad ter­vi­se­näi­ta­jad kui kurb sta­tis­ti­ka