Sõnumitoojas 10. juunil

962
 • COVID-po­si­tiiv­sed Ani­ja ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sa lin­nas;
 • Koha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi ke­vad­voo­ru toe­tu­sed;
 • Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja hin­da­mis­ko­mis­jo­nid;
 • VEL­LO SATS lah­kub Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­to­ri ame­tist;
 • Kuu­sa­lu ki­ri­ku 90aas­ta­ne ki­vi­ka­tus sai samb­last puh­taks;
 • Kol­ga si­se­hal­li ku­lu­de kat­teks 1000 eu­rot;
 • Suur­pea põ­lis­kü­la soo­vib jät­ku­valt kü­la ja­ga­mist;
 • KÜL­LI­KE ENOK loo­bub Kuu­sa­lu Ea­ka­te Ko­du ju­hi tööst;
 • Ran­na uued hal­da­jad pea­vad Sal­mis­tul koh­vi­kut kol­man­dat su­ve;
 • Tehak­se fil­mi ket­ta­heit­jast EGERT JÕE­SAA­REST ja pa­ra- ehk in­vas­por­dist Ees­tis;
 • Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus sai vär­vi­ki­re­va mul­tis­por­di­väl­ja­ku;
 • Van­daa­lid so­di­sid Aru­kü­la staa­dio­ni­hoo­ne uk­si, ak­naid ja sei­nu;
 • Aru­kü­la staa­dion kauem ava­tud;
 • Raa­si­ku val­la noor­te­ga­ran­tii ka­heaas­ta­ne pro­jekt pi­ke­neb sü­gi­se­ni;
 • Lähia­jal al­gab Ani­ja val­las ko­gu tä­na­va­val­gus­tu­se uuendamine;
 • Või­du­tu­li viiak­se Ani­ja val­las 14 kü­las­se;
 • TOO­MAS TÕ­NI­SE on EOK asep­re­si­dent;
 • Har­ju­maa koo­li­de komp­leks­võist­lus jät­kub sü­gi­sel.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 17. juunil.
Eelmine artikkelTOO­MAS TÕ­NI­SE on EOK asep­re­si­dent
Järgmine artikkelVan­daa­lid so­di­sid Aru­kü­la staa­dio­ni­hoo­ne uk­si, ak­naid ja sei­nu