Sõnumitooja 24. veebruari lehes

1819
 • Kuusalu vallavolikogu juht küsib haldusreformi kohta vallaelanikelt;
 • Õpilased pakkusid Kolgas ideid ettevõtluseks maal;
 • Kuusalu ja Raasiku vallas on kuritegevuse tase alla Harju keskmise, Loksa kuritegevuse tase on Harju üks kõrgemaid;
 • ANTS AAMAN Kursi teest ja rasketest veoautodest;
 • Kadrina vallavolikogu ei nõustunud Loksa ettepanekuga;
 • Loksa päästjad ERGO SAARESTIK ja HANNO GRÜNTHAL said Elupäästja medalid;
 • Raasiku vallajuhid arutasid naabritega haldusreformi;
 • Küsitlus: mida arvavad Raasiku valla elanikud haldusreformist;
 • Mobiiliuuring: pooled Raasiku valla elanikest töötavad väljaspool koduvalda;
 • Raasiku volikoguliikmed kohtuvad rahvaga;
 • Anija vallavolikogu võttis Aegviidu ettepaneku vastu;
 • Kehra kool jätkab gümnaasiumina;
 • Anija vallavolikogu tõstis vallavanema palka;
 • Anija mõisa kavandatakse baltisaksa pärandi ja mõisakultuuri keskust;
 • Anija mõisa uus virtin on ALGE KIIUP.
Ostke värsket ajalehte!
Selle lehe artiklid internetis meie kodulehel saadaval 2. märtsil.