Sõnumitoojas 17. novembril

286
 • Har­ju­maa aas­ta 2021 pa­nus­ta­ja tiit­li saab Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS;
 • Keh­ra lin­na turg ava­ti mar­di­laa­da­ga;
 • Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti JAA­NUS KA­LEV;
 • JAA­NUS KA­LEV: „Ma ei vä­lis­ta val­las laia­põh­ja­list koa­lit­sioo­ni.“;
 • Aru­kü­la-Pe­nin­gi kerg­liik­lus­tee pla­nee­ri­mi­sest;
 • VAI­NO NAPP il­mu­tas ko­gu­mi­ku koos­ta­tud vol­di­ku­test;
 • Raa­si­ku val­la las­te­kait­ses­pet­sia­list on LII­NA SUKK;
 • Noor­te fol­kan­sam­bel Uu­ri­kad an­nab väl­ja CD-plaa­di;
 • Tal­lin­na Rae­ko­ja plat­si jõu­lu­kuusk lei­ti Kuu­sa­lu val­last Väl­ja­jü­ri teelt;
 • ALE­XE­LA laien­dab Kuu­sa­lu tee­nin­dus­jaa­ma;
 • ERE UI­BO jät­kab Kuu­sa­lu val­la kom­mu­ni­kat­sioo­nis­pet­sia­lis­ti­na;
 • Kuu­sa­lu val­la ühe­kord­se­teks toe­tus­teks 33 taot­lust;
 • Tsit­re uus kü­la­va­nem on RII­NA LAA­NE­TU;
 • RMK raie­tööd Kol­ga kül­je all;
 • Ida-Har­ju koo­lid rii­giek­sa­mi­te tu­le­mus­te ede­ta­be­li­tes.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 24. novembril.