SÖ­REN JÕÕ­RAS ja TAA­VI TŠERN­JAVS­KI tu­lid Har­ju meist­riks

834

6. jaa­nua­ril Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis toi­mu­nud Har­ju­maa meist­ri­võist­lus­tel si­se­ker­ge­jõus­ti­kus või­tis mees­te 60 meet­ri jook­su Sö­ren Jõõ­ras Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist. Te­ma või­duaeg oli 7,24 se­kun­dit. Tei­se me­da­li viis jook­susp­rin­dis Kuu­sa­lu val­da Se­ve­ri Jõõ­ras (Kuu­sa­lu SK), kes tu­li 7,34 se­kun­di­ga (eel­jook­sus 7,33) kol­man­daks. Taa­vi Rim Ani­ja val­last sai 7,77 se­kun­di­ga (eel­jook­sus 7,75) 8. ko­ha ning fi­naa­list esi­me­se­na väl­ja jää­nud Karl Ja­co Da­niel (Kuu­sa­lu SK) 7,85 se­kun­di­ga 9. ko­ha. 300 meet­ri jook­sus saa­vu­tas Karl Ja­co Da­niel 39,68 se­kun­di­ga 3. ko­ha.

60 meet­ri tõk­ke­jook­su või­tis Taa­vi Tšern­javs­ki Kuu­sa­lu val­last (SK Eli­te Sport) 8,29 se­kun­di­ga, tei­ne oli Hei­ko Kraub­ner Raa­si­ku val­last (11,00). 800 meet­ri jook­sus või­tis Kaur Taal aja­ga 2.11,96 mi­nu­tit hõ­be­me­da­li ning Ar­go Sel­jand (mõ­le­mad Kuu­sa­lu SK) sai 5. (2.22, 54) ja Hei­ko Kraub­ner 6. ko­ha (2.26,46).

Li­saks sp­rin­di kul­la­le või­tis Sö­ren Jõõ­ras kau­gus­hüp­pes hõ­be­me­da­li (6.86), te­ma jä­rel sai pronk­si Se­ve­ri Jõõ­ras (6.63). Ger­man Gu­lya­kov (Kuu­sa­lu SK) viis Kuu­sa­lu val­da hõ­be­me­da­li ka tei­vas­hüp­pes (3.50), te­ma klu­bi­kaas­la­ne Pjotr San­kin Lok­salt sai 5. ko­ha (3.20). Mees­te kuu­li­tõu­kes sai Taa­vi Tšern­javs­ki 5. ko­ha (13.84) ja kõr­gus­hüp­pes Ar­go Sel­jand 6. ko­ha (1.60).

Nais­te 800 meet­ri jook­sus tu­li Gi­ze­la Gu­nin nel­jan­daks (2.57,5), 60 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Eg­le Pri­voi (mõ­le­mad Kuu­sa­lu SK) 8,64 se­kun­di­ga viien­da­na. Ka 300 meet­ri jook­sus sai Eg­le Pri­voi 5. ko­ha (46,91).