SIRK­KA PINT­MAN­NI Va­ga Aed on Aju­ja­hi saa­tes

1409

Möö­du­nud ree­del oli ETV sar­ja Aju­jaht ava­saa­de. Võist­lus­tul­le jõud­nud sa­ja idu­fir­ma seas va­li­ti saa­tes 30 eda­si­jõud­nu sek­ka ka Va­ga Aed OÜ, mi­da esin­da­sid Sirk­ka Pint­mann Kuu­sa­lu val­last Ka­ha­la kü­last ja Mar­git Kir­si­puu Viim­sist. Sirk­ka Pint­mann on Ot­se Toot­jalt Tar­bi­ja­le kau­ba­koh­tu­mis­te al­ga­ta­ja. Va­ga Aed tut­vus­tab saa­tes oma too­dan­gut – nõ­ge­sest, naa­dist ja malt­sast teh­tud ro­he­ja­hu­sid, nen­de ka­su­tust smuu­ti­des, sup­pi­des ning kui­va lei­va­juu­re­tist. Aju­ja­hi järg­mi­ne saa­de on sel ree­del, siis va­li­tak­se võist­lust jät­ka­ma 7 fir­mat.