SIR­JE PO­TI­SE­PA­LE Val­ge­tä­he V klas­si me­dal

445

Pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid an­nab Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va eel tee­ne­te­mär­gid 166 ini­me­se­le, kel­le pü­hen­du­mus oma kut­se­töö­le või ko­gu­kon­na­le on muut­nud Ees­ti elu pa­re­maks. Val­ge­tä­he V klas­si me­da­li saab Ees­ti Toi­du­lii­du juht, Kuu­sa­lu val­la ehi­tus- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni lii­ge Sir­je Po­ti­sepp. Ta kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on tun­nus­tu­se üle vä­ga tä­nu­lik ja uh­ke: „Olen saa­nud pal­ju õn­nit­lu­si, and­nud kom­men­taa­re. See me­dal on tun­nus­tus ko­gu Ees­ti toi­duai­ne­te­töös­tu­se­le. Olen Re­me­dia üles ehi­ta­nud, mul­le lä­heb vä­ga kor­da meie toi­duai­ne­te- ja joo­gi­töös­tu­se käe­käik. Ees­ti toi­tu pea­me pi­de­valt pro­pa­gee­ri­ma, eri­ti meel­de tu­le­ta­ma noo­re­ma­te­le, rõõ­mu teeb, et Ees­ti toi­du po­pu­laar­sus kas­vab.“

Eelmine artikkelKol­ga õpi­la­sed Mi­ni­tur­nii­ris
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la toi­me­tu­le­ku­pii­ri on suu­ren­da­tud