Riiklik komisjon: Loksa võiks Kuusalu ühinemisettepaneku vastu võtta

931

Juuli alguses tegi rahandusministeeriumi Põhja-Eesti piirkondlik komisjon Loksa linnavolikogule soovituse nõustuda Kuusalu vallavolikogu juuni lõpus esitatud ettepanekuga alustada ühinemisläbirääkimisi. Rahandusministeeriumi esindaja Armo Vask: „Lähtudes haldusreformi eesmärkidest, töörände ja teenusrände perspektiivide uuringutest, moodustavad Loksa ja Kuusalu vald ühtse toimepiirkonna. Vabatahtliku ühinemise taotluse esitamine enne aasta lõppu annab võimaluse saada riigilt ühinemistoetust, mis Loksa linna ja Kuusalu valla ühinemisel oleks 959 700 eurot.” Loksa linnavalitsus pole volikogule Kuusalu ettepanekut seni tutvustanud.