Sel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la ran­na­võrk­pal­li meist­rid

153
Meeste Kuusalu valla Rannavolle MV 2020 esikolmik. I koht Kaido Luik ja Tarmo Luik, II koht Raol Martov ja Rauno Mõrd, III Koht Taavi Tsernjavski ja Ramo Kask. Foto Ago Katvel

Pü­ha­päe­val, 16. au­gus­til An­di­nee­me ran­nas pee­tud Kuu­sa­lu val­la ran­na­võrk­pal­li meist­ri­võist­lus­te pa­ri­mad paa­rid olid nais­test Kad­ri See­der ja Kir­ke Keert, mees­test Kai­do Luik ja Tar­mo Luik. Ne­li nais­paa­ri män­gi­sid tur­nii­ri­süs­tee­mis, võit­ja­te­le järg­ne­sid Sig­ne Tee­sa­lu ja Ma­ri­ka Mäe, Maa­ri­ka Pär­na­sa­lu ja Kai­rit Kurg. Mees­te fi­naa­lis alis­ta­sid ven­nad Kai­do Luik ja Tar­mo Luik Raol Mar­to­vi ja Rau­no Mõr­di gei­mi­de­ga 2:0 (15:4, 15:12). Kol­man­da ko­ha män­gus olid Taa­vi Tšern­javs­ki ja Ra­mo Kask pa­re­mad Ja­nek Tein­lu­mist ja Mikk Tein­lu­mist sa­mu­ti 2:0 (17:15, 15:13).

AGO KAT­VEL