Sel­gu­sid Kuu­sa­lu ten­ni­se­meist­rid

948

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 7.-8. juu­lil toi­mu­sid Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­ku­tel Kuu­sa­lu lah­ti­sed meist­ri­võist­lu­sed. Ük­sik­män­gu­des oli 20 osa­võt­jat, paa­ris­män­gus 7 paa­ri.

Nai­si oli võist­le­mas 5. Esi­ko­ha või­tis Ger­ri-Lys Kal­mus, kes alis­tas es­malt Mir­jam Mik­so­ni 6:3, 6:2, see­jä­rel Mar­je Ot­ti 6:4, 6:2 ning lõ­puks La­ris­sa Trei­ber­gi 6:3, 4:6, 7:6(5). La­ris­sa Trei­berg, kes esi­me­ses rin­gis oli 6:4, 7:5 üle Dag­mar Riis­man­nist, tu­li tei­seks. 3. ko­ha män­gus alis­tas Dag­mar Riis­mann Mar­je Ot­ti 6:3, 6:3.

Mees­te seas oli 6 osa­võt­jat. Esi­ko­ha või­tis Erk­ki Vil­lems, kes alis­tas Tar­mo Kiigs­ke 3:6, 6:2, 7:6 ja Ris­to Roo­si 6:4, 6:3. Ris­to Roos sai 2. ko­ha. Ta võitis Er­ki Proo­si 6:2, 7:5 ja Ju­ku-Kal­le Ad­ra­tit 6:7(5), 7:6(7), kuid kao­tas Erk­ki Vil­lem­si­le. 3. koht läks Ju­ku-Kal­le Ad­ra­ti­le, kes alis­tas ot­sus­ta­vas män­gus Tar­mo Kiigs­ke 6:2, 6:4.

Üle 50aas­tas­te mees­te hul­gas oli 9 osa­võt­jat. Fi­naa­lis alis­tas Ka­lev Ui­bou­pin 3:6, 6:3, 7:6 Vi­ta­li Ka­li­ni­ni. En­ne se­da oli Ka­lev Ui­bou­pin 6:2, 6:3 pa­rem Im­re Ver­gist ja 6:3, 6:4 Erk­ki Ka­da­ja­nest, kes lõ­pe­tas võist­lu­se 3. ko­ha­ga. Vi­ta­li Ka­li­nin jõu­dis fi­naa­li 6:3, 6:2 või­du­ga Märt Riis­ber­gi ja 7:5, 6:4 või­du­ga Kal­vi Tii­gi üle. Erk­ki Ka­da­ja­ne alis­tas 3. ko­ha män­gus Kal­vi Tii­gi 6:3, 7:6.

Paa­ris­män­gu­de fi­naa­lis alis­ta­sid Tar­mo Kiigs­ke-Jaa­nus Mäe 7:5, 6:2 Er­mo Net­ta­ni-Al­var Ka­se­ra. Kol­man­da ko­ha män­gus olid Ris­to Roos-Kris­to Pa­lu 8:6 üle Ju­ku-Kal­le Ad­ra­tist-Er­ki Proo­sist.

„Ka­he päe­va jook­sul pee­ti 34 män­gu, nii pal­ju po­le meie võist­lus­tel va­rem ol­nud,“ lau­sus kor­ral­da­ja, tennisetreener Ur­mas Kot­kas.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las on uus hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se pro­jek­ti­kon­kurss
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ehi­tus­tee­nis­tu­se kolm uut töö­ta­jat