Sel­gu­sid Har­ju­maa noor­te si­se­meist­rid ker­ge­jõus­ti­kus

1029

11. jaa­nua­ril toi­mu­sid Las­na­mäe ker­ge­jõus­ti­ku­hal­lis Har­ju­maa noor­te 2018. aas­ta meist­ri­võist­lu­sed si­se­ker­ge­jõus­ti­kus.

U14 võist­lusk­las­si (sün­di­nud 2005 ja hil­jem) tüd­ru­ku­te kõr­gus­hüp­pes saa­vu­tas Liis­bel Al­met Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bist 1.35 meet­ri­ga 2. ko­ha. 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus mah­tus esi­küm­nes­se Je­ka­te­ri­na Ni­ki­ti­na Lok­sa güm­naa­siu­mist, te­ma tu­le­mus 13,82 se­kun­dit an­dis 10. ko­ha. Sa­ma va­nu­sek­las­si pois­te 800 meet­ri jook­sus saa­vu­tas Jes­se Lau­ter (Kuu­sa­lu SK) 2.53,86 mi­nu­ti­ga 2. ko­ha ning Joo­nas Amer 10. ko­ha (3.03,53). Tei­vas­hüp­pes tu­li Mart­ti Neid­la Lok­sa güm­naa­siu­mist 6. ko­ha­le (2.00), 1.70 meet­rit üle­ta­nud Ar­man Ced­rik Ki­vi­sik (Kuu­sa­lu SK) sai 9. ko­ha. 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus an­dis 12,87 se­kun­dit Krist­jan Ger­gerd­ti­le 8. ja 12,9 se­kun­dit Mart­ti Neid­la­le 9. ko­ha (mõ­le­mad esin­da­sid Lok­sa güm­naa­siu­mi). Kuu­li­tõu­kes (3 kg) sai Mar­kus Te­ner 8.14 meet­ri­ga 8. ja Ar­man Ced­rik Ki­vi­sik 8.12 meet­ri­ga 9. ko­ha (mõ­le­mad Kuu­sa­lu SK). Kõr­gus­hüp­pes tu­li 1.20 meet­rit üle­ta­nud Ker­mo Vee­tõus­me (Kuu­sa­lu SK) küm­nen­daks.

U16 (sün­di­nud 2003-2004) nei­du­de 800 meet­ri jook­sus või­tis Gi­ze­la Gu­nin (Kuu­sa­lu SK) 3. ko­ha (2.48,40), An­ni Jõe (Kuu­sa­lu vald, SK Ra­da) tu­li viien­daks (2.50,49). Kuu­li­tõu­kes sai Elii­sa­beth Jor­dan Lok­sa güm­naa­siu­mist 7. ko­ha (8.38) ja An­ni Jõe 11. ko­ha (7.87). 60 meet­ri tõk­ke­jook­su lõ­pe­tas Car­men Pa­jus­te (Kuu­sa­lu SK) 8. ko­ha­ga (10,59). Sa­ma va­nu­se­rüh­ma noor­mees­te kuu­li­tõu­ke (4 kg) või­tis Ta­niel Kurg Kol­ga koo­list, te­ma või­du­tu­le­mus oli 12.77 meet­rit. Nils-Erik Möl­ler (Kuu­sa­lu SK) sai 10.21 meet­ri­ga 5. ko­ha. Tei­vas­hüp­pe või­tis te­ma klu­bi­kaas­la­ne And­rei Bek­ker Lok­salt (3.00), Uku Aas­rand Lok­sa güm­naa­siu­mist sai 3. ko­ha (2.20). And­rei Bek­ker või­tis veel 3 me­da­lit: 800 meet­ri jook­sus oli ta tei­ne (2.21,43) ning kau­gus- (5.27) ja kõr­gus­hüp­pes (1.55) kol­mas, 60 meet­ri tõk­ke­jook­sus an­dis 11,02 se­kun­dit tal­le 4. ko­ha. Uku Aas­rand sai sa­mas jook­sus 5. ko­ha (12,32) ning 300 meet­ri jook­sus 9. ko­ha (47,49). Kõr­gus­hüp­pes tu­li Nils-Erik Möl­ler viien­daks (1.50). 800 meet­ri jook­su lõ­pe­tas 9. ko­ha­ga Ro­met Vii­si­tamm Lok­sa güm­naa­siu­mist (2.39,60). Ani­ja val­la noor­mees Ro­meo Oru­mä­gi sai nii 60 meet­ri jook­sus (eel­jooks: 8,86, fi­naal: 8,53) kui kau­gus­hüp­pes (4.99) 8. ko­ha.

U18 (sün­di­nud 2001-2002) nei­du­de 300 meet­ri jook­sus saa­vu­tas Lo­vii­sa Va­he­nurm Ani­ja val­last (Tal­lin­na spor­di­selts Ka­lev) 2. ko­ha (46,81) ning 60 meet­ri jook­sus 3. ko­ha (eel­jooks: 8,78, fi­naal: 8,80). Eg­le Pri­voi (Kuu­sa­lu SK) jook­sis 60 meet­ris väl­ja 5. ko­ha (eel­jooks: 8,88, fi­naal: 8,93) ning 800 meet­ris 4. ko­ha (2.58,62). Kõr­gus­hüp­pes tu­li nel­jan­daks En­ge­la Ra­ja­mä­gi Kuu­sa­lu val­last (1.35). Noor­mees­te tei­vas­hüp­pe või­tis Pjotr San­kin (Kuu­sa­lu SK) 3 meet­ri­ga, te­ma klu­bi­kaas­la­ne, väl­jas­pool ar­ves­tust võis­tel­nud Ger­man Gu­lya­kov üle­tas 3.70 meet­rit. 60 meet­ri jook­sus või­tis 2. ko­ha Si­mon Sa­rap Kuu­sa­lu SKst (eel­jooks: 7,57, fi­naal: 7,61), Pjotr San­kin tu­li kuuen­daks (eel­jooks: 7,87, fi­naal: 8,23). Kõr­gus­hüp­pe 2. koht läks 1.60 meet­ri­ga Ar­go Sel­jan­di­le (Kuu­sa­lu SK), sa­ma klu­bi esin­da­ja Ako Rand­maa sai 1.45 meet­ri­ga 5. ko­ha. 60 tõk­ke­jook­sus või­tis 3. ko­ha Ken Pruul (9,91 se­kun­dit, Kuu­sa­lu SK), 300 meet­ri jook­sus sai ta 4. ko­ha (40,76) ning Ke­vin Mõt­tus Lok­sa güm­naa­siu­mist 6. ko­ha (42,49). Kau­gus­hüp­pes tu­li Pjotr San­kin 4. (5.57) ja Ke­vin Mõt­tus 8. ko­ha­le (4.96). 800 meet­ri jook­sus sai Ako Rand­maa 7. ko­ha (2.48,15) ja kuu­li­tõu­kes (5 kg) Mar­tin Meis­ter­man Kuu­sa­lu val­last 9. ko­ha (9.60).