Sel­gu­sid Har­ju­maa ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid

1178

Lau­päe­val, 4. juu­nil olid Ko­sel Har­ju­ meist­ri­võist­lu­sed ker­ge­jõus­ti­kus.
Pois­te B-klas­sis (sün­di­nud 2002-2003) tu­li maa­kon­na kol­me­kord­seks meist­riks Si­mon Sa­rap Kuu­sa­lu val­last. Ta või­tis esi­ko­ha 300 meet­ri jook­sus (43,61), kau­gus­hüp­pes (6.27) ja ket­ta­hei­tes (33.96) ning hõ­be­me­da­li 100 meet­ri jook­sus ja kuu­li­tõu­kes (tu­le­mu­sed vas­ta­valt 12,07 ja 11.59). Ar­go Sel­jand Kuu­sa­lu val­last või­tis meist­ri­tiit­li kõr­gus­hüp­pes (1.60) ning tu­li 1500 meet­ri jook­sus tei­seks (5.00,55). And­rei Bek­ker Lok­salt või­tis tei­vas­hüp­pe ning saa­vu­tas kõr­gus­hüp­pes 2. (1.60) ja 1500 meet­ri jook­sus 3. ko­ha (5.11,12). Ket­ta­hei­tes ja kau­gus­hüp­pes oli ta viies (26.99 ja 4.87) ja 100 meet­ri jook­sus 9. (13,86). Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bis tree­niv Ken Pruul Jõe­läht­me val­last või­tis 2 hõ­be­me­da­lit – 110 meet­ri tõk­ke­jook­sus (17,47), oda­vis­kes (36.23), ket­ta­hei­tes 3. (28.07), 100 meet­ri jook­sus 5. ko­ha­le (12,71).
Tüd­ru­ku­te C-klas­sis (sün­di­nud 2004 ja hil­jem) tu­li Har­ju­maa ka­he­kord­seks meist­riks Kuu­sa­lu SK esin­da­ja Alek­sand­ra Kor­tše­no­va Lok­salt. Ta või­tis kuu­li­tõu­ke (11.23) ja ket­ta­hei­te (24.10) ning saa­vu­tas 100 meet­ri jook­sus 3. ko­ha (13,75). 800 meet­ri jook­su või­tis te­ma klu­bi­kaas­la­ne Gi­ze­la Gu­nin Ani­ja val­last (2.37,76). Kau­gus­hüp­pes saa­vu­tas Ma­riel­la Soom Kuu­sa­lu val­last 3. ko­ha (4.35), 100 meet­ri jook­su lõ­pe­tas 9. ko­ha­ga (14,59).
A-klas­si nei­du­de (sün­di­nud 2000-2001) 800 meet­ri jook­su või­tis Gre­te-Ge­te­li Võõ­sa Kuu­sa­lu val­last (3.10,92) ning ket­ta­hei­te Kuu­sa­lu SK võist­le­ja Anas­ta­sia Van­dysh Lok­salt (26.32). Ket­ta­hei­tes sai Gre­te-Ge­te­li Võõ­sa 3. ko­ha (20.43), 2. koht läks Iri­na Knia­ze­va­le Lok­salt (21.53). Kõr­gus­hüp­pes tu­li 3. ko­ha­le En­ge­la Ra­ja­mä­gi Kuu­sa­lu val­last (1.45) ning kuu­li­tõu­kes Kuu­sa­lu SK sport­la­ne Ma­rei­ke Aver­son Jõe­läht­me val­last (8.87). 100 meet­ri jook­sus sai Anas­ta­sia Van­dysh 4. ko­ha (13,67), kuu­li­tõu­kes Iri­na Knia­ze­va 5. ko­ha (8.62).
Noor­mees­te A-klas­sis tu­li Har­ju meist­riks Ger­man Gu­lya­kov Lok­salt, ta või­tis tei­vas­hüp­pe (3.30) ning tu­li ket­ta­hei­tes tei­seks (40.30). Pjotr San­kin Lok­salt sai kau­gus­hüp­pes 5. ko­ha (5.56). 100 meet­ri jook­sus sai ta 7. (12,47) ja Mar­tin Meis­ter­man Kuu­sa­lu val­last 8. ko­ha (13,62). Ket­ta­hei­tes oli Mar­tin Meis­ter­man nel­jas (30.32) ja kuu­li­tõu­kes ka­hek­sas (9.38). Kõik nad tree­ni­vad Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bis.
Nais­te kõr­gus­hüp­pe või­tis Ma­ri­te En­nus­te Kuu­sa­lu SKst (1.65), mees­te 100 meet­ri jook­su klu­bi­kaas­la­ne Se­ve­ri Jõõ­ras (11,17) – kau­gus­hüp­pes 2. ko­ht (6.78). Hei­ko Kraub­ner Raa­si­kult saa­vu­tas oda­vis­kes 2. (38.61), 400 meet­ri jook­sus 3. koha (59,31). Joo­nas Laan­pe­re Kuu­sa­lu val­last sai kau­gus­hüp­pes 5. ko­ha (5.54).
C-klas­si pois­test või­tis 3 me­da­lit Uku Aas­rand Kuu­sa­lu val­last. Ta oli tei­ne ket­ta­hei­tes (25.51) ning kol­mas 1500 meet­ri jook­sus (5.37,38) ja kuu­li­tõu­kes (8.99), 100 meet­ri jook­su lõ­pe­tas 6. ko­ha­ga (14,94). Ro­met Vii­si­tamm Lok­salt saa­vu­tas 100 meet­ri jook­sus 2. ko­ha (14,15), 1500 meet­ri jook­su lõ­pe­tas 4. ko­ha­ga (5.39,07) ja tu­li kau­gus­hüp­pes viien­daks (4.21). Jo­han­nes Pae­süld Lok­salt või­tis kõr­gus­hüp­pes 3. ko­ha (1.35), 100 meet­ri jook­sus oli 9. (15,43) ja kau­gus­hüp­pes 10. (3.68).