SAN­NA AAS­LAV-KAA­SIK tu­li vee­mo­to kii­rei­mas klas­sis Ees­ti meist­riks

917
Kii­rei­ma võist­lusk­las­si pa­ri­mad: kes­kel Ees­ti meis­ter SAN­NA AAS­LAV-KAA­SIK, va­sa­kul ERIK AAS­LAV-KAA­SIK ja pa­re­mal SAMP­SA VAA­RA­LA.

Möö­du­nud lau­päe­val, 20. juu­lil toi­mu­sid Tal­lin­nas Har­ku jär­vel vee­mo­to Ti­me­co­lors Tal­lin­na ja Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed ring­ra­ja­paa­ti­de­le.

Kuu­sa­lu val­la Ka­ha­la kü­la neiu San­na Aas­lav-Kaa­sik või­tis ring­ra­ja­paa­ti­de või­du­sõi­du kii­rei­mas klas­sis F-125. Ta või­tis kõik kolm võist­luss­tar­ti.

Tei­se ko­ha sai möö­du­nud hooa­ja maail­ma­meis­ter ja Eu­roo­pa meis­ter Erik Aas­lav-Kaa­sik, kes on San­na Aas­lav-Kaa­si­ku onu. Pronks­me­da­li sai soom­la­ne Samp­sa Vaa­ra­la.

Ees­ti meist­ri­võist­lus­test võt­tis osa ka tei­ne sport­la­ne Kuu­sa­lu val­last. Joo­nas Tris­ten Loo­tus saa­vu­tas noor­te klas­sis GT.15 8. ko­ha.

San­na Aas­lav-Kaa­sik oli edu­kas ka Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel, mis pee­ti 28.-30. juu­ni­ni Poo­las Zni­nis. Ta tu­li seal F-125 klas­sis hõ­be­me­da­li­le.

Eelmine artikkelSigu­la ja Ka­ha­la tä­his­ta­sid 800 aas­ta möö­du­mist oma külade ristimisest
Järgmine artikkelAru­kü­la lin­nu­park: pal­ju lin­de, lam­bad, hüb­riid­kas­sid ja re­ba­sed