Sal­mis­tu sa­da­mat hal­dab Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi

1084
Salmistu sadam

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­ke Sal­mis­tu sa­da­ma ala hal­da­ja leid­mi­seks või­tis MTÜ Kuu­sa­lu Jaht­klu­bi. Pak­ku­mu­si esi­ta­ti kaks, tei­ne pak­ku­ja oli MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees. Võit­ja pak­ku­mus on val­la­le sood­sam. Le­ping sõl­mi­tak­se tä­na­vu 15. maist ku­ni 15. sep­temb­ri­ni. MTÜ Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi ta­sub val­la­le igas kuus 99 eu­rot tee­nus­ta­su, mil­le­le li­san­dub käi­be­maks. Hal­da­ja ko­ris­tab ja veab ran­na-alalt prü­gi, pa­neb ran­da vä­he­malt 6 ja sa­da­mas­se 2 prü­gi­kas­ti ning ran­da vä­he­malt 3 riie­tus­ka­bii­ni, tä­his­tab sup­lus­pii­ri, kor­ral­dab sõi­du­ki­te par­ki­mist, hal­dab ja hoiab kor­ras ava­lik­ku vä­li­käim­lat. Hal­da­jal on lu­ba­tud kor­ral­da­da Sal­mis­tu sa­da­mas ja väi­ke­saar­tel toit­lus­ta­mist koos ko­ha­li­ke et­te­võt­ja­te­ga, osu­ta­da sa­da­ma­tee­nu­seid ja moo­tor­paa­ti­de re­mon­di­tee­nust, kor­ral­da­da paa­dit­rans­por­ti ja mat­ku Pe­das­saa­re­le ning teis­te­le Kol­ga la­he väi­ke­saar­te­le, osu­ta­da seal ka gii­di­tee­nust. MTÜ Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi juht on Ivar Lips­mäe, MTÜ on asu­ta­tud käe­s-
o­le­val aas­tal.

Eelmine artikkelLIIS ja RO­LAND BURK pea­vad Uu­ri kü­las La­he­maa Pä­ri­mus­ko­da
Järgmine artikkelAni­ja abi­val­la­va­ne­maks saab ENN PUNG