Sal­mis­tu sa­da­ma ra­has­ta­mi­sot­sus all­kir­jas­ta­tud

624

Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus on all­kir­jas­ta­nud ot­su­se toe­ta­da Sal­mis­tu sa­da­ma re­konst­ruee­ri­misp­ro­jek­ti esi­mest etap­pi 790 311,40 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu val­la oma­fi­nant­see­ring peab ole­ma vä­he­malt 338 700,60 eu­rot. Val­mis peab te­ge­ma sa­da­ma ve­sie­hi­tu­sed – kai ja kait­se­muu­li. Val­lal tu­leb käe­so­le­va aas­ta lõ­puks esi­ta­da Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le esi­me­se eta­pi põ­hip­ro­jekt ja ehi­tus­eks­per­tiis, sa­da­mas­se vii­va tee osas sea­da era­maa­de­le ser­vi­tuu­did. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Val­la­va­lit­sus ka­van­dab käe­so­le­va aas­ta val­laee­lar­ves­se 40 000 eu­rot pro­jek­tee­ri­mis­ku­lu­de kat­teks. Loo­da­me, et leia­me Salmistu sa­da­ma­le ope­raa­to­ri, kes ka­tab oma­fi­nant­see­rin­gu ku­lud. Sa­mas, kui juh­tub, et nii kii­res­ti in­ves­to­rit ei leia, suu­dab vald va­ja­du­sel kat­ta omao­sa­lu­se lae­nu­ra­ha abil.“

Eelmine artikkelKaha­la Jär­ve Jää­ka kor­ral­da­jad ot­si­vad abi­li­si
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li laien­da­mi­sest