Sal­mis­tu ran­naa­la hal­da­jaks va­li­ti HAL­JA­SON OÜ

706
Salmistu sadam.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das kor­dus­han­ke Sal­mis­tu ran­na ja sa­da­ma ala hal­da­ja leid­mi­seks, ku­na võit­jaks va­li­tud Kuu­sa­lu Jaht­klu­bi loo­bus, põh­jen­da­des, et elekt­rit tu­leb os­ta OÜ-lt Sal­mis­tu Paa­di­mees ning ta­ga­da tu­leb ka vä­li­käim­la­te kor­ras­hoid. Han­kes tei­se pak­ku­mu­se esi­ta­nud MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees ei soo­vi­nud sa­mu­ti val­la­va­lit­su­se­ga le­pin­gut sõl­mi­da. Ka kor­dus­han­kes­se esi­ta­ti täh­ta­jaks 2 pak­ku­mist. Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas möö­du­nud nel­ja­päe­val toi­mu­nud is­tun­gil võit­jaks Hal­ja­son OÜ, kes pak­kus, et ta­sub val­la­le Sal­mis­tu sa­da­ma ja ran­na ala hal­du­sõi­gu­se eest 120 eu­rot kuus. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et le­ping on all­kir­jas­ta­tud, Hal­ja­son OÜ on ran­na ja sa­da­ma ala hal­da­ja 3. juu­nist ku­ni 15. sep­temb­ri­ni.