Sal­mis­tu ran­na hal­da­ja kon­kurss

1161
Salmistu sadam

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on väl­ja kuu­lu­ta­nud han­ke Sal­mis­tu sa­da­ma ran­na- ja sa­da­ma-ala hal­da­ja leid­mi­seks, le­ping sõl­mi­tak­se nel­jaks kuuks – mai kes­kelt ku­ni poo­le sep­temb­ri­ni. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel hal­das Sal­mis­tu ran­da ja sa­da­mat MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees, 2017. aas­tal OÜ Sal­mis­tu Rand. Eel­mi­sel su­vel hal­da­jat pol­nud, ran­da käi­sid ko­ris­ta­mas ja prü­gi ära vii­mas val­la­va­lit­su­se hea­kor­ra­töö­ta­jad. Uue hal­da­ja üle­san­ne on li­saks ala kor­ras­hoid­mi­se­le ka par­ki­mi­se kor­ral­da­mi­ne ja sup­lus­pii­ri tä­his­ta­mi­ne. Hal­da­ja võib te­ge­le­da toit­lus­ta­mi­se­ga ja pak­ku­da muid­ki sup­lus­ko­ha­le so­bi­vaid tee­nu­seid.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­las ehi­ta­tak­se ja hool­da­tak­se tä­na­vu teid 440 000 eu­ro eest
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses­se tu­leb lap­si üha juur­de